Další závod: 1.1.1970

 

Pravidla Winter Run 2019

Obecná pravidla

 • Závodu WINTER RUN (dále jen WR) se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci tz. jsou registrování a zaplaceni online v řádném termínu, nebo registrováni a zaplaceni na místě.
 • Běžci mladší 12-ti let se mohou zúčastnit dospělých závodů po individuální domluvě s pořadatelem (dotazy@eventmedia.cz) a po uhrazení startovného.
 • Běžci do 15-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným Souhlasem odpovědného zástupcea po uhrazení startovného.
 • Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii dle roku narození.
 • Každý závodník při online registraci prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla závodu WR, souhlasí s nimi a během závodu se jimi bude řídit.
 • Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo čitelné pořadateli. Startovní čip musí být upevněn do tkaniček bot předepsaným způsobem Video instalace čipu
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Startovní čísla a čip jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se nevrací.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Pořadatel závodu zajišťuje pro účastníky závodu úschovnu věcí a převlékárnu.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci ani za případné tvoření front.
 • Občerstvení pro závodníky je poskytnuto v průběhu závodu a v cíli.
 • Běh se psy je u nás vítán a to za podmínek: pes musí mít náhubek, krátké vodítko. A je umístěn vždy na konci celého koridoru. Majitel nese veškerou zodpovědnost za svého psa a pořadatel nenese žádnou odpovědnost.
 • Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.
 • Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorech.
 • Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu WR a proběhnout všemi kontrolami. V případě porušení pravidel, může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit bez jakékoliv možnosti náhrady.
 • Závodník v průběhu závodu nesmí používat sluchátka s muzikou a musí dbát pokynů pořadatele.
 • Závodník souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu na televizních kanálech a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.

Registrace

 • K platné registraci se musí každý závodník zaregistrovat prostřednictvím online formuláře nebo v den závodu v registračním stanu v zázemí akce.
 • Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu závodník nahrazuje písemný podpis na papírové přihlášce.
 • Registrace závodníka je platná až po jejím zaplacení a připsáním startovného na účet pořadatele v plné výši nejpozději 4 pracovní dny před samotnou akcí, a to buď bankovním převodem, hotově nebo kartou.
 • Online registrace, která nebude zaplacena do 10-ti dnů, se automaticky skryje ve startovní listině. Pokud bude zaplacena později, znovu se objeví na startovní listině. Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován.
 • Jakékoliv slevy na startovném lze využít pouze při online registraci.
 • Registrační poplatek zaplacený účastníkem je nevratný.
 • Počet startujících závodu WR je limitován na 500startujících na trať 8km, 500 startujících na trať 4km a 200 startujících na dětské závody.
 • Online změny v registracích (přehlášení tratí, změna jména) jsou možné pouze do 7 pracovních dní před každým závodem na e-mailu dotazy@eventmedia.cz, pokud není plný limit. Tato změna není zpoplatněna.
 • Změna na jiného závodníka (přepis startovného) či přepis na jinou trať v den konání akce - je pouze možná za 50 Kč poplatekve stanu NOVÉ REGISTRACE a pokud není naplněn limit (Závodník s plnou mocí či ofocenou občankou běžce, za kterého chce běžet, vyzvednete startovní balíček ve stánku předem uhrazených registrací. Vypíšete přihlášku a s tou se dostavíte na NOVÉ REGISTRACE, kde je proveden přepis nebo změna tratě za poplatek a popřípadě doplatek startovného)
 • Pokud se závodník nemůže účastnit závodu, startovné se nevrací a nelze ho převést na jiný závod.
 • Každý účastník závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Závod a startovní balíčky

 • Startovní balíčky si mohou účastníci vyzvednout v den závodu v registračním stanu dle programu akce.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
  Startovní balíček obsahuje:
 • startovní číslo
 • měřící čip na botu do tkaniček – jednorázový
 • originální medaili WR pro každého v cíli získá každý závodník všech závodů a kategorií
 • organizace závodu v centru města
 • startovní tašku s dárky od partnerů akce (pouze pro online přihlášené)
 • občerstvení na trati (minimálně na 4 km a v cíli)
 • úschovnu zavazadel a převlékárnu – pouze malé batůžky o velikosti 40 cm x 40 cm x 40 cm
 • SMS s osobním výsledkem v cíli
 • slevy u našich partnerů
 • zdravotnickou službu
 • diplom ke stažení s online výsledky
 • EXPO městečko před startem

Ceny a výsledky

 • Ceny pro vítěze jsou zajištěny pro první tři v každé kategorii.
 • Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí na vyhlášení vítězů po skončení závodu.
 • Ceny jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele a nejsou právně vymahatelné.
 • Nevyzvednuté ocenění propadá.
 • Neoficiální výsledky závodu budou zveřejňovány průběžně po doběhu každých 50-ti závodníků do cíle.
 • Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodiny po ukončení závodu na webových stránkách.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu prostřednictvím e-mailu dotazy@eventmedia.cz nebo u zpracovatele výsledkového servisureklamace@sport-reg.cz , a to v termínu do 3 dnů po závodě.
 • Každý závodník dostane 2 časy. Jeden je GUN TIME, čas počítán od výstřelu po dobu než protnete cílovou bránu. Druhý čas je REAL TIME, čas počítán od proběhnutí startovní brány po dobu, než protnete cílovou bránu. Výsledky jsou počítány z GUN TIME.

Kategorie

Závod WINTER KIDS Run cca 400 - 800m  

(kategorie dle roku narození)

 • D6 - Děti do 6 let včetně (2013 a mladší) - chlapci - 400 m 
 • D6 - Děti do 6 let včetně (2013 a mladší ) - dívky - 400 m
 • DM8 - Žáci 1 (7-8 let, 2011-2012) - 400 m
 • DZ8 - Žákyně 1 (7-8 let, 2011-2012) - 400 m
 • DM10 - Žáci 2 (9-10 let, 2009-2010) - 800 m  
 • DZ10 - Žákyně 2 (9-10 let, 2009-2010) - 800 m  
 • DM12 - Mladší Žáci (11-12 let, 2007-2008) - 800 m   
 • DZ12 - Mladší Žákyně (11-12 let, 2007-2008) - 800 m   
 • DM14 - Starší Žáci (13-14 let, 2005-2006) - 800 m  
 • DZ14 - Starší Žákyně (13-14 let, 2005-2006) - 800 m  

Závod na 8,6 km innogy WINTER RUN - 2 okruhy

(kategorie dle roku narození)

 • M30 - Muži (15-39 let, 1980-2004)
 • M40 - Muži (40-49 let, 1970-1979)
 • M50 - Muži (50-59 let, 1960-1969)
 • M60 - Muži (60 let a starší, 1959 a starší)
 • Z30 - Ženy (15-39 let, 1980-2004)
 • Z40 - Ženy (40-49 let, 1970-1979)
 • Z50 - Ženy (50-59 let, 1960-1969)
 • Z60 - Ženy(60 let a starší, 1959 a starší)

Závod na 4,3 km innogy WINTER RUN - 1 okruh

(kategorie dle roku narození)

 • MJ - Junioři (12-23 let, 1996-2007)
 • MJZ - Juniorky (12-23 let, 1996-2007)
 • M - Muži (24 a starší, 1995 a starší)
 • Z - Ženy (24 a starší, 1995 a starší)