Další závod: 1.1.1970

HRADEC KRÁLOVÉ

Kdy: 16.1.2016 . Kde: Biřička Hradec Králové .

Propozice

Info

Datum16.1.2016
MístoBiřička Hradec Králové
StartBiřička Hradec Králové
CílBiřička Hradec Králové
Místo prezentaceRestaurace Pavlína Biřička Hradec Králové

Trasy

 • WINTER RUN - 8/4 km hlavní závody ve 1 nebo 2 okruhy - 4km


Program akce

08:30 - 10:15 Registrace a prezentace závodníků WINTER RUN

08:30 - 11:30 Registrace a prezentace závodníků WINTER CYKLOMARATON

10:35 - 10:55 Řazení běžců na start

10:55 - 10:58 Rozprava k závodu

11:00- 11: 00 Start 8km a 4km

12:15 - 12:30 Vyhlášení

Kategorie

Závod na 8 km WINTER RUN - 2 okruhy

 • M30 - Muži (15-39 let)
 • M50 - Muži (40-49 let)
 • M60 - Muži (50-59 letí)
 • M70 - Muži (60 let a starší)
 • Z30 - Ženy (15-39 let)
 • Z50 - Ženy (40-49 let)
 • Z60 - Ženy (50-59 letí)
 • Z70 - Ženy(60 let a starší)

Závod na 4 km WINTER RUN - 1 okruh

 • MJ - Junioři (12-23 let)
 • MJZ - Juniorky (12-23 let)
 • M - Muži (24 a starší)
 • Z - Ženy (24 a starší)

Přihlášky

Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 12let a více. Mladší 12 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce!

Přihlášku možno podat:

 • Prostřednictvím internetu - vyplněním formuláře.
 • Osobně v závodní kanceláři v den závodu od 08:30 do 10:15 hod.

Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně.
Počet startujících je limitován na 200 startujících na trať 8km a 50 startujících na 4km.

Platba startovného:
Složenkou nebo převodem na účet: 2108353456/2700 Unicredit bank
Účet firmy: Event media s.r.o.
variabilní symbol: vygenerované číslo a do poznámky Vaše přijmení

 

Pro platbu ze Slovenska pro slovenské závodníky (slovenský účet)
1302036003/1111 Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.   
Swift code : UNCRSKBX 
Měna : Eur Swif code : SK8411110000001302036003

Startovné:
 Základní startovné do 12.01.2016 do 14:00 hodin 

 • 450 KČ (v ceně pamětní dárek)  8/4km trať - musí být platba na účtě Event media s.r.o. do 13.1.2016
 • 250 KČ (bez pamětního dárku)  8/4km trať - musí být platba na účtě Event media s.r.o. do 13.1.2016
 • možnost přiobjednání funkčního trička WINTER RUN 2016 za 400kč pouze do 9.1.2016

  po termínu a na místě před startem:
 • 250 Kč (bez pamětního dárku) pokud nebude plný limit

V případě neúčasti se startovné nevrací.

Startovné zahrnuje:

 • Startovní číslo s měřícím čipem
 • Startovní tašku
 • Občerstvení na trati (minimálně na 4 kilometru) a v cíli
 • SMS s cílovým časem
 • Zdravotní službu
 • Medaile

Uzávěrka přihlášek WINTER RUN:
16.01. 2016 v 10:00

Ceny

První tři v každé kategorii.
Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.

Výsledky

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně po doběhu každých 50 závodníků do cíle.
Vyhlášení 12:15 - 12:30 hodin
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na těchto stránkách.

Předpis

 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, proběhnout všemi kontrolami.
 • Mít upevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo čitelné rozhodčími.
 • Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu nahrazuje písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat.
 • Startovní čísla jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 • Klasifikováni budou pouze běžci, kteří proběhnou celou trať, včetně všech kontrol.
 • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů po závodě.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.